Ohlášky pro 20. neděli v mezidobí (od 14. 8. do 20. 8. 2022)

Mše sv. budou v týdnu podle obvyklého pořadu bohoslužeb. V pátek si připomeneme památku sv. Jana Eudese. Krom středy a pátku bude mše sv. ve farním kostele i zítra, 15. 8., kdy oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie při mši sv. od 18 hodin.

– V úterý 9. 8. si Pán povolal našeho dlouholetého regenschoriho, pana Ing. Eduarda Jurana. Přijďte ho vyprovodit v hojném počtu na jeho poslední cestu v úterý 16. 8. na pohřební mši sv. od 10 hodin do farního kostela. Hlavním celebrantem by měl být Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup.

– V sobotu 20. 8. budou ve farním kostele oddáni při obřadu od 11 hodin David Štěpánek a Mgr. Hana Kafková.

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

– Minulou neděli se v naší arcidiecézi konala Sbírka do Fondu sv. Vojtěcha na služné kněží. V naší farnosti se vybralo 9 843 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši velkodušnost!

Další informace o aktuálním dění ve farnosti najdete na našem facebookovém profilu.