OHLÁŠKY PRO SLAVNOST KRISTA KRÁLE (26. 11. – 2. 12. 2023)

– Poděkování za páteční úklid kostela i fary. Děkujeme také všem, kdo pravidelně hrabou listí před kostelem a na farní zahradě. Deo gratias!

Mše sv. budou v následujícím týdnu, dá-li Bůh, podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Ve středu 29. 11. je po večerní mši sv. na faře Setkání nad Biblí.

Ve čtvrtek 30. 11. se na faře koná od 16:30 náboženství, od 17 h. v kanceláři modlitební skupinka a od 17:15 příprava na biřmování.

– V pátek 1. 12. jste po večerní bohoslužbě a zkrácené adoraci zváni na adventní koncert duchovní hudby v podání sboru Notre Dame od 19 h. ve farním kostele. Plakátek najdete pod následujícím odkazem: ZDE.

– V sobotu 2. 12. je možné zúčastnit se na faře výroby adventních věnců od 15:30 (viz plakátek). V chaberském kostele a okolí bude adventní setkání od 15 h. spojené s jarmarkem a koncerty (viz plakátek).

– Další hovory o víře se uskuteční mimořádně v pondělí 4. 12. od 18 h. na faře.

V sobotu 9. 12. se v kostele a na faře koná adventní duchovní obnova farnosti, na téma „Radost z víry“, kterou povede P. Václav Revenda, duchovní správce farnosti Votice. Program začne mší sv. od 8 h.

Předvánoční zpovědní večer bude v kostele a na faře 18. 12. od 16:30. Více na plakátku: ZDE

– Poděkování všem, kdo se zapsali na hlídání kostela během vánočních svátků! Pokud si nejste jisti, na který den a hodinu jste se zapsali, můžete si vše zkontrolovat v tabulce v sakristii.

– Máme již novou intenční knihu, takže je možné objednávat mešní intence na r. 2024.

V pondělí 11. 12. se na faře koná setkání Klubu seniorů od 17 h.

Během adventu budeme po nedělních bohoslužbách vybírat na nové osvětlení v kostele a na nová okna na faru. Děkujeme všem, kdo přispějí! Více informací najdete pod následujícím odkazem: ZDE.

– Příští neděle je 1. adventní. Na začátku všech bohoslužeb boudou před oltářem požehnány adventní věnce. Při mši sv. se uskuteční sbírka do Fondu sv. Vojtěcha na služné kněží. Pán Bůh zaplať všem dárcům! Po mši sv. jsou všechny děti zvány do farní knihovny, kam přijde sv. Mikuláš.

Další informace o aktuálním dění ve farnosti najdete na našem facebookovém profilu.

GDPR