Příprava na první svaté přijímání a první svátost smíření

Rodiče dětí, které mají zájem přistoupit ve farnosti před letními prázdninami 2021 k prvnímu svatému přijímání a první svatosti smíření, ať se přihlásí osobně nebo mailem administrátorovi farnosti P. Jaromírovi Odrobiňákovi, nejlépe do konce roku 2020.

Příprava na biřmování nebo křest dospělých

Dospívající a dospělí, kteří mají zájem přijmout na jaře 2021 svátost biřmování, eventuálně se připravit na křest, ať se přihlásí osobně nebo mailem administrátorovi farnosti P. Jaromírovi Odrobiňákovi, nejlépe do poloviny listopadu 2020.