OHLÁŠKY PRO 4. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ (29. 1. – 4. 2. 2023)

– Velké poděkováním všem účastníkům včerejší brigády na faře! Deo gratias!

Mše sv. budou v týdnu, dá-li Bůh, podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Krom toho bude mše sv. ve farním kostele i v úterý (zvláště vhodná pro rodiny s dětmi) od 16:30, ve čtvrtek od 18 h. a v sobotu od 8 h.

Ve středu 1. 2. se uskuteční biblická hodina po večerní mši sv. na faře.

Čtvrteční náboženství a příprava na 1. sv. přijímání se již budou konat na faře. Náboženství je od 16:30, příprava na 1. sv. přijímání od 17:10.

– Ve čtvrtek 2. 2. je slavnost Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice). Mše sv. s krátkým průvodem se svíčkami bude od 18 h. Vzhledem k předcházející výuce náboženství na faře nebude přede mší sv. zpovídání. Na začátku bohoslužby budou požehnány i hromniční svíce. Každý ať si sežene svíci sám podle svých estetických a velikostních preferencí (zapůjčené svíce do průvodu nejsou určeny k odnášení domů).

– Prosím o pomoc s úklidem jesliček a kostela v pátek 3. 2. po večerní mši sv. a adoraci.

– V sobotu 4. 2. bude ve farním kostele při obřadu od 13 h. pokřtěna Patricie Alžběta Hlaváčková.

V neděli 12. 2., den po památce Panny Marie Lurdské (světový den nemocných), by se při nedělních bohoslužbách uskutečnilo hromadné udílení svátosti pomazání nemocných těm, pro které je tato svátost určena (sešlí stářím, vážně nemocní, lidé před závažnou operací). Svátost mohou přijmout ti, kdo nemají nějakou morální nebo kanonickou překážku k přijímání svátostí a připravili se na přijetí pomazání svátostí smíření.

– Po pauze způsobené pracemi na faře opět bude po nedělní dopolední mši sv. farní káva.

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

Další informace o aktuálním dění ve farnosti najdete na našem facebookovém profilu.