OHLÁŠKY PRO SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (4. 6. – 10. 6. 2023)

– Velké poděkování všem účastníkům středeční brigády i zajišťovatelům cateringu. Děkujeme také všem, kdo se aktivně zapojili do programu Noci kostelů. V neposlední řadě díky našim zahradníkům za pravidelnou péči o farní zahradu. Deo gratias!

Mše sv. budou v následujícím týdnu, dá-li Bůh, podle obvyklého pořadu bohoslužeb kromě nedělní odpolední mše sv. v Dolních Chabrech, která bude mimořádně již od 15 h.!

Krom toho bude ve farním kostele mše sv. v pondělí, čtvrtek a sobotu od 8 h., v úterý od 16:30 (zvlášť vhodná pro rodiny s dětmi) a dále pohřební mše sv. ve středu od 10 h. a v sobotu od 12 h.

Ve středu bude na faře po večerní mši sv. biblická hodina.

Ve čtvrtek 8. 6. je na faře od 17:10 poslední příprava na 1. sv. přijímání a od 17:30 modlitební skupinka.  

V pátek 9. 6. prosím o pravidelný úklid kostela po večerní mši sv. a adoraci.

V sobotu 10. 6. budou ve farním kostele při křestním obřadu beze mše sv. od 10 h. pokřtěny Timea Šíma a Vivien Čapková. Ve 12 hodin přijmou svátost manželství MUDr. Anna Vojtěchová a MUDr. Otakar Pšenička při obřadu v kostele v Dolních Chabrech. Od 15:45 budou ve farním kostele 1. sv. zpovědi a nácvik na 1. sv. přijímání. Totéž se pak odehraje od 17 h. v kostele v Dolních Chabrech.

– V neděli 11. 6. oslavíme přeloženou slavnost Těla a Krve Páně mší sv. s následným eucharistickým průvodem. Děti z naší farnosti přistoupí k 1. sv. přijímání při mši sv. od 10 h. na Proseku a od 15 h. v Dolních Chabrech. Všechny děti jsou zvány, aby v průvodu sypaly okvětní lístky na cestu, kudy projde eucharistický Kristus.

– Ve čtvrtek 22. 6. se na farní zahradě bude konat tradiční táborák na závěr školního roku. Od 16 h. začne program pro rodiny s dětmi.

Příští neděli slavíme slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).

Další informace o aktuálním dění ve farnosti najdete na našem facebookovém profilu.

GDPR