V kostele sv. Václava:

Středa: Mše sv. od 18:00 hodin a po bohoslužbě Setkání nad Biblí
Pátek: Mše sv. od 18:00 hodin a po bohoslužbě Eucharistická adorace
Neděle: Mše sv. od 10:00 a 18:00 hodin

Kněz je k dispozici k svátosti smíření půlhodinu před každou mší svatou, anebo po předchozí domluvě i v jiných časech.

V kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech:

V kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech budou mše svaté slaveny PO PRÁZDNINOVÉ PAUZE každou neděli v 16,00 hodin. Bohoslužby bude celebrovat P. ThLic. Petr Havlík, Ph.D. První „poprázdninová“ mše sv. tak bude slavena o slavnosti Stětí sv. Jana Křtitele 28. srpna 2022.