BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. VÁCLAVA:
Středa: Mše sv. od 18:00 hodin
Pátek: Mše sv. od 18:00 hodin a po bohoslužbě Eucharistická adorace
Neděle: Mše sv. od 10:00 a 18:00 hodin

Mimořádné bohoslužby v týdnu od 30. 1. do 4. 2. 2023:
Mše sv. budou slaveny v úterý (zvláště vhodná pro rodiny s dětmi) od 16:30, ve čtvrtek od 18 h. a v sobotu od 8 h. .

Kněz je k dispozici k svátosti smíření půlhodinu před každou mší svatou, anebo po předchozí domluvě i v jiných časech.

BOHOSLUŽBY V KOSTELE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH:
Neděle: Mše sv. od 16,00 hodin

SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELE SV. VÁCLAVA:

Klub maminek
Úterý od 15:30 na faře nebo farní zahradě
Kontaktní osoba: Ing. Mariana Králová (kralova.mariana@gmail.com)

Mše sv. pro rodiny s dětmi
Úterý od 16:30 cca každé 3 týdny (datum bude upřesněno vždy v ohláškách)

Modlitební společenství
Čtvrtek od 17:30 na faře
Kontaktní osoba: Lucie Procházková (lucka.prochazkova@email.cz)

Setkání nad Biblí
Středa po večerní mši sv. na faře
Kontaktní osoba: jáhen Ing. Mgr. Martin Lejsal (teolog1967@gmail.com)

Farní knihovna
Neděle po dopolední mši sv.
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Gottfried (l.gottfried@seznam.cz)

Farní setkání nad šálkem kávy
Neděle po dopolední mši sv.