R. 970 – datum založení kostela sv. Václava podle podání Kroniky české Václava Hájka z Libočan. Podle legendy došlo k založení chrámu na pokyn sv. Václava, který se ve snu zjevil knížeti Boleslavovi II. V noci 13. června se totiž na místě dnešního kostela uložil se svou družinou k spánku, když vezli ostatky světce ze Staré Boleslavi do Prahy. Výjev snu je zobrazen na hlavním oltáři. Pravděpodobnější období založení se však pokládá spíše do 2. pol. 12. století.

R. 1420 – kostel vypálen husitskými vojsky. K opravám došlo až v letech 1470 – 1500. Kostel sv. Václava v této době až do r. 1621 spravují utrakvističtí kněží. Prvního katolického kněze po tomto období připomíná nápis na křtitelnici. Byl jím Matěj Novatius Rožmberský.

R. 1648 – kostel pobořen při švédském obléhání Prahy. Opravy a dostavby se konají postupně v letech 1654 a 1662, kdy byla znovu postavena věž kostela.

R. 1675 – obnovení samostatné farnosti prosecké, ke které byl v této době přifařen také kostel v Dolních Chabrech. Prvním farářem byl Augustin Salát, jehož náhrobní deska je dodnes zachována u vchodu do kostela.

R. 1700 – přestavba a modernizace některých částí kostela v barokním stylu. Do dnešních dob se zachovala především úprava oken a dalších nepatrných částí.

R. 1889 – praskl zvon Václav umístěný v nové zvonici od r. 1712. Přelit byl r. 1891. Zvony Michal a Barbora odlité r. 1769 již zanikly.

Od r. 1929 dochází k dalším postupným renovacím a úpravám kostela. Poslední velká rekonstrukce se uskutečnila v letech 1979 – 1981, při které bylo přistoupeno k úpravě interiéru do dnešní podoby.