Adresa: U proseckého kostela 5/3, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČO: 49278151
Číslo bankovního účtu: 245872309/0800

Administrátor: P. Mgr. Jaromír Odrobiňák
Telefon: 605 570 012
E-mail: info@farnostprosek.cz