Adresa: U proseckého kostela 5/3, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČO: 49278151
Číslo bankovního účtu: 245872309/0800

Administrátor: P. Mgr. Jaromír Odrobiňák
Telefon: 605 570 012
E-mail: info@farnostprosek.cz

Výpomocný duchovní: P. Mgr. Jiří Zeman
Telefon: 723 303 770
E-mail: jirizeman@email.cz

Podněty a informace pro naše webové stránky: web@farnostprosek.cz