ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 4. 5. 2023

Přítomní: Ing. Mgr. Martin Lejsal, Lucie Procházková, Jana Michalská, P. Havlík, Mgr. Libor Gottfried, Ing. Cyril Radina, Václav Hurych, Ing. David Hlaváček, Ph.D.

Omluveni: Tereza Vavroušková, Marián Mihalec

Projednávané body

=> Program na Noc kostelů

Prosek:

16-18 h. maminky s dětmi – program pro rodiny s dětmi

18 h. pí. Mihalcová a spol. – koncert

Cca 18:45 h. P. Havlík – přednáška o paramentech

Cca 19:30 pan Gottfried – povídání o historii kostela

Cca 20 h. Ing. Procházková – povídání o varhanech

Následně modlitba ve stylu Taizé, svíčky…

– do ohlášek: potřebujeme dobrovolníky na hlídání kostela.

Dolní Chabry:

17:30 paní Mrňavá – přednáška o historii kostela

18 h. P. Havlík – přednáška o paramentech

Cca 18:30 pan varhaník Vlk – povídání o varhanech s ukázkami

Cca od 19:30 modlitba ve stylu Taizé

– hlídání paní Trpkošová, ohlásit, že potřebujeme dobrovolníky.

=> příští rok na PR v lednu určit delegáta pro zařizování NK.

=> Zažít město jinak: v ohláškách na konci června poprosit o dobrovolníky; koordinátorka M. Vyhnánková. Akce proběhne 16. 9. odpoledne.

=> táborák 22. 6.: začátek 16 h. program pro děti; pro dospělé od 18 h. dál. Ohlásit, že lidé mají nosit jídlo, rodiče mají udělat program pro děti.

=> Potřebujeme dokoupit stoly a lavice na farní zahradu (ideálně do táboráku). Budeme sledovat ceny v OBI a koupíme, až bude výhodné.

=> Výměna klíčů od zahrady a aktualizace seznamu lidí, kteří mají klíče. Ohlásit v kostele, že dojde k výměně klíčů. Je nutné dbát na větší pořádek na farní zahradě, efektivitu práce zahradníků (poměr benefitů z využívání farní zahrady by měl odpovídat množství odvedené práce) a na to, aby se v garáži nehromadilo harampádí bez vědomí duchovního správce.

=> Návrh na službu kostelníka pro úklid po nedělní dopolední mši sv., aby se kněz mohl účastnit farní kávy. Dát do ohlášek, zkusit vytvořit rozpis služeb podle počtu přihlášených dobrovolníků.

=> funkce obsluhy elektronického číselníku: zaučí se L. Procházková, v případě potřeby zkusíme shánět další pomocníky. Rozhodně by ho neměli obsluhovat ministranti za rušivého opouštění presbytáře.

=> Návštěva arcibiskupa na slavnost posvícení kostela 22. 10. 2023.

=> V září proběhne společné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti za účelem dlouhodobějšího zamýšlení se nad plánovanými stavebními pracemi na kostelech/faře, nad využitím fary a farní zahrady a dlouhodobějším pastoračním plánem.