ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 3. 11. 2022

Přítomni: Havlík Petr, Hlaváček David, Gottfried Libor, Lejsal Martin, Mihalec Marian, Michalská Jana, Procházková Lucie, Vavroušková Terezie

Nepřítomen: Hurych Václav, Radina Cyril

Setkání zástupců pastoračních rad s arcibiskupem – pondělí 21.11. od 18:00 u Salesiánů v Kobylisích

 • sejde se celkem 17 farností, každá farnost má na prezentaci 3 minuty
 • zúčastní se: otec Petr, Lucie, Jana, a Tomáš Vyhnánek (bude představovat ekonomická témata, např. že je potřeba 6 milionů na opravu chaberského kostela, vyřešit farní pozemky, rekonstrukce fary, čerpadlo)
 • zadání prezentace:
  • základní data o farnosti
   • počet kostelů + fotky kostelů (zmínit historii kostelů – zformuluje Libor)
   • počet obyvatel – Libor pošle soupis toho, co ví (Prosek, Střížkov, Ďáblice, Dolní Chabry)
   • počet škol (celkový počet škol a kde otec vyučuje náboženství)
   • nemocnice (Poliklinika Prosek)
   • domovy důchodců či jiné místo duchovní péče (Domov pro seniory Harrachovská)
  • něco o farnosti
   • s otcem Jaromírem se po čtyřiceti letech otevřela fara a farnost ožila (lidé se spolu baví, koná se agapé), do kostela začaly chodit i mladé rodiny s dětmi; začala se organizovat modlitební setkání, setkání maminek s dětmi, biblické hodiny, hodiny náboženství, příprava křtěnců a biřmovanců, brigády kolem kostela, obnova hřbitova kolem kostela > potenciál fary jako místa setkávání je velký, ale je na ní zima, takže několik měsíců v roce není moc využitelná
   • výzvou pro farnost je podchytit mládež, která tu chybí (jsou tu malé děti a pak až dospělí a starší)
  • fotka kostela
   • Libor a všichni, kdo mají pošlou, fotky (kostel, brigáda, táborák)
 • pošleme připomínky, formulace, fotky > otec Petr připraví prezentaci > pošle ještě k připomínkování pastorační radě (aby bylo do 11. 11. hotovo)

Návrh ze setkání ekonomické rady

 • během Adventu udělat sbírku na nové ozvučení kostela (vyvést i ven před kostel, do předsíně a do sakristie + číselník na zpěvy)
 • cenová nabídka od pana Šoltyse je 116 800 Kč (i s DPH) > asi se nevybere během Adventu, ale můžeme začít a spojit třeba s koncertem

Advent

 • tvoření adventních věnců na faře v sobotu 26. 11. od 15:30 na faře – má na starosti Lucie (nakoupí se materiál a každý zaplatí, co využije; v neděli žehnání věnců)
 • adventní duchovní obnova v sobotu 3. 12. cca od 9:00 do 12:00 na faře, zakončí se bohoslužbou, mohl by vést otec Vít Uher ze Žižkova
 • sv. Mikuláš v neděli 4. 12. po mši na faře – má na starosti Lucie
 • rorátní zpěvy – budou se zpívat při běžných bohoslužbách, David se podívá po rorátnících

Vánoce

 • maminky s dětmi připraví přáníčka / …, co by mohl otec rozdávat na Štědrý den po „půlnoční“ – má na starosti Tereza
 • stromy
  • koupí se u OBI (měly by být dva) – zařídí Jana
  • brigáda na přípravu stromů – v sobotu 17. 12.
  • musí se zjistit, kde jsou ozdoby a světýlky – otec Petr se zeptá Jaromíra
 • otevření kostela 24., 25. a 26. 12. – udělá se rozpis, který se dá dozadu na nástěnku a otec Petr vybídne lidi, aby se zapisovali na hlídání kostela

Ostatní

 • mešní zpěvy – část lidí (obzvlášť ti, co chodí v neděli na desátou) by raději zpívala z kancionálu, mohlo by se proto střídat > ještě promyslíme a probereme příště
 • při ohláškách vyhlašovat i páteční úklidy kostela

Úkoly

 • všichni: poslat formulace a fotky do prezentace na setkání zástupců pastoračních rad
 • Libor: poslat počet obyvatel ve farnosti, zformulovat krátkou zmínku o historii proseckého a chaberského kostela
 • Lucie: zúčastnit se setkání zástupců pastoračních rad, tvoření adventních věnců, sv. Mikuláš
 • Jana: zúčastnit se setkání zástupců pastoračních rad, vánoční stromy
 • David: zkusit najít rorátníky
 • Tereza: dárky k rozdávání po „půlnoční“