Přehled pravidelných aktivit při kostele sv. Václava v roce 2023 – 2024.

Setkávání seniorů
Pondělí jednou do měsíce od 18 h. na faře (datum bude vždy upřesněno v ohláškách)
Nejbližší termín: bude upřesněn v ohláškách
Kontaktní osoba: P. Petr Havlík (info@farnostprosek.cz)

Klub maminek
Úterý od 15:30 h. na faře nebo farní zahradě
Kontaktní osoba: Ing. Mariana Králová (kralova.mariana@gmail.com)

Mše sv. pro rodiny s dětmi
Úterý od 16:30 cca každé 3 týdny v kostele sv. Václava
Nejbližší termín: bude upřesněn v ohláškách
Kontaktní osoba: P. Petr Havlík (info@farnostprosek.cz)

Setkání nad Biblí
Středa po večerní mši sv. na faře (cca od 18:45 h.) – od 19. 6. se až do odvolání nebude konat
Kontaktní osoba: jáhen Ing. Mgr. Martin Lejsal (teolog1967@gmail.com)

Příprava na biřmování
Čtvrtek (1x za 14) od 17:15 h. na faře
Nejbližší termín: bude upřesněn v ohláškách
Kontaktní osoba: P. Petr Havlík (info@farnostprosek.cz)

Příprava na 1. svaté Přijímání
Čtvrtek (1x za 14) od 17:15 h. na faře
Nejbližší termín: bude upřesněn v ohláškách
Kontaktní osoba: P. Petr Havlík (info@farnostprosek.cz)

Modlitební společenství
Čtvrtek od 17:00 h. na faře – o letních prázdninách 2024 bude jen občasně podle ohlášek
Kontaktní osoba: Lucie Procházková (lucka.prochazkova@email.cz)

Hovory o víře
Čtvrtek (1x za 14) od 18:00 na faře
Nejbližší termín: bude upřesněn v ohláškách
Kontaktní osoba: P. Petr Havlík (info@farnostprosek.cz)

Hodinová adorace
Každý 1. čtvrtek v měsíci od 18:10 h. v kostele sv. Václava
Nejbližší termín: 1. 8. 2024
Během adorace je možnost přistoupit ke svátosti smíření
Kontaktní osoba: P. Petr Havlík (info@farnostprosek.cz)

Farní knihovna
Neděle po dopolední mši sv. na faře (cca od 11:00 h.)
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Gottfried (l.gottfried@seznam.cz)

Farní setkání nad šálkem kávy
Neděle po dopolední mši sv. na faře (cca od 11:00 h.)