Prosíme Vás, pomozte zachránit statiku kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.

Přispět můžete např. prostřednictvím aplikace DONIO, kde se také dozvíte další informace, nebo přes QR kód níže.

Opravy vážně narušené statiky nosných zdí byly v projektu vyčísleny na 3 225 716 Kč.  Nicméně vzhledem k situaci ve stavebnictví, rostoucím cenám materiálů, a hlavně nutnému restaurátorskému průzkumu se obáváme toho, že konečná cena bude ještě vyšší. Od Magistrátu hl. města Prahy máme přislíben grant ve výši
1 400 000 Kč a usilujeme ještě o grant z Havarijního programu Ministerstva kultury 200 000 Kč, o jehož udělení ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Zbytek musí doplatit vlastník, tedy Římskokatolická farnost Praha-Prosek, pod níž chaberský kostel spadá. Farnost je poznamenána lety komunismu. Výnosy ze sbírek jsou velmi malé a k pokrytí zásadních prací nepostačují. 

Touto sbírkou bychom rádi pomohli zajištění statiky kostela, aby vydržel pro budoucí generace. Situace se v posledních letech výrazně zhoršuje a pukliny se rozšiřují stále větším tempem. 

Kostel v nynější podobě stojí již téměř 800 let a dovolíme si doufat, že díky vaší pomoci překoná tuto náročnou zkoušku.

Prosíme Vás o příspěvek na záchranu tohoto mimořádného kostela a předem Vám děkujeme za jakoukoliv pomoc.
Kéž Pán odmění Vaši štědrost.

Plakátek pro sbírku ke stažení ZDE.

O sbírce na stránkách Městské části Praha – Dolní Chabry: pod odkazem.