PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

Nový pořad bohoslužeb od 10. 2. 2024

Od 10. 2. 2024 jsou bohoslužby v kostele sv. Václava slaveny podle nového pořadu.

DOČASNÁ ZMĚNA V KONÁNÍ STŘEDEČNÍ BOHOSLUŽBY

Vzhledem k dlouhodobější nemoci jáhna Ing. Martina Lejsala se až do konce prázdnin nebudou konat středeční večerní bohoslužby slova ani biblické hodiny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách!
Zájemci o mši sv. mohou popojet do Vysočan, kde je v kostele Krista Krále každou středu mše sv. od 17 h.
Od středy 4. 9. 2024 budou ve farním kostele již pravidelně každou středu večerní mše sv., které bude sloužit vysočanský výpomocný duchovní P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, děkan svatovítské kapituly a soudní vikář pražské arcidiecéze.