Příprava na první svaté přijímání a první svátost smíření

Rodiče dětí, které mají zájem přistoupit ve farnosti k prvnímu svatému přijímání a první svatosti smíření, ať se přihlásí osobně nebo mailem administrátorovi farnosti P. Jaromírovi Odrobiňákovi, nejlépe do konce října 2021.

Příprava na biřmování nebo křest dospělých

Dospívající a dospělí, kteří mají zájem přijmout svátost biřmování, eventuálně se připravit na křest, ať se přihlásí osobně nebo mailem administrátorovi farnosti P. Jaromírovi Odrobiňákovi, nejlépe do konce října 2021.